Bernie Sanders (foto van Gage Skidmore)

Het lijkt al weer een eeuwigheid geleden: de voorverkiezingen voor de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. In 2015 was er naast de huizenhoog favoriet Hillary Clinton nog een Democratische kandidaat die hoge ogen gooide. Bernie Sanders. Deze populaire senator uit Vermont deed het verrassend goed en er uiteindelijk moest de Democratische partijtop ingrijpen om te voorkomen dat Sanders de uitdager van Trump zou worden.

Eén van de succesfactoren van Sanders was zijn vermogen om in toespraken het publiek te raken. Zijn toespraken hadden pathos, zeggen we dan in het jargon. Sanders gebruikt in zijn speeches veel retorische trucs. Een mooi voorbeeld is onderstaande speech, gehouden tijdens een campagnetoespraak in Portland (Oregon).

We can be

Let me close by begging you, to think big not small.

I want you to think what this great country can be.

We can be, and this is not utopian wishing. This is reality.
We can be a nation which joins other nations around the world in
guaranteeing healthcare to all people as a right.

We can be a nation in which working parents go to work.
They know that their babies and their kids are in quality, affordable childcare.

We can be a nation in which every American regardless of his or her income
can get a college education.

We can be a nation, not where seniors today who are living on a 12/13-thousand dollars a
year cannot afford their medicine or heat their homes.
We can be a nation in which every senior lives out their lives in dignity and security.

We can be a nation, in which everyone, no matter their race, their religion, their disability
or their sexual orientation, realizes the full promise of equality that is our birthright as Americans.

Brothers and sisters, this is the nation we can create when we stand together and not let people divide us.

We cannot be divided by black and white, by native-born and by immigrant,
by gay or straight, by male or female.

They have unlimited sums of money.
They own much of this country.
They control much of the media.
They are very powerful.

But we have something that they do not have. We have a united people.

And when we stand together and not let little things divide us up.

When we stand together.

When we say ‘enough is enough!’

There is nothing we cannot accomplish!

Thank you all, very much!

Analyse van de speech

De speech zit vol tegenstellingen (think big <-> not small / this is not utopian wishing. <-> This is reality / we can be (7x) <-> we cannot be / we <-> they). Kern van deze speech is de zevenvoudige anafoor: zeven opeenvolgende zinnen of korte alinea’s die beginnen met ‘we can be’, gevolgd door een zin met ‘we cannot be’. Deze reeks wordt gevolgd door een viervoudige anafoor: vier opeenvolgende zinnen die beginnen met ‘They’. Deze alinea vormt daarmee ook een mooi contrast met de anafoor ‘We can be’ en de slotalinea die weer vaak ‘we’ gebruikt.

Het effect van deze retorische stijlmiddelen op het publiek is duidelijk te horen. Op precies de momenten die Sanders wil, gaat het publiek juichen.

Op internet verscheen ook een videoclip van deze speech, waarin de speech op muziek gezet is en met passende beelden wordt ondersteund. Door deze muziek en de beelden, wordt het pathos-effect nog verder versterkt.

Meer informatie

Wil je zelf oefenen met retorica? Om welsprekender te worden en met meer overtuigingskracht je verhaal te houden? Neem dan vrijblijvend contact op om de mogelijkheden van een debat-  of speechtraining te verkennen. Of abonneer je op mijn nieuwsbrief en ontvang regelmatig tips, trucs en analyses. 

Share