Epifoor

De epifoor is een stijlmiddel, waarbij opeenvolgende zinnen met hetzelfde woord of met dezelfde woorden eindigen. Een epifoor is dus het omgekeerde van de anafoor, waarbij opeenvolgende zinnen met dezelfde woorden beginnen. Door ...

Continue reading