“Kennis hebben zonder het vermogen je duidelijk uit te drukken, is net zo erg als helemaal geen kennis hebben.”

(Perikles, 495 v. Chr. – 429 v. Chr.)

“Debatteren? Iets voor mij? Dat is toch iets wat vooral politici doen?” Klopt, politici debatteren. Tijdens verkiezingscampagnes en bij vergaderingen proberen zij door middel van het debat anderen te overtuigen dat zij gelijk hebben. Debatteren is verbaal overtuigen.

“Iemand overtuigen moet ik inderdaad wel vaak doen!”. Klopt ook! Iedereen moet regelmatig een ander overtuigen. Of je nu een commerciële functie hebt, of een bestuurlijke functie of een beleidsfunctie. Of je onderzoeker bent, of manager of medewerker van een stafafdeling. In allerlei situaties op je werk en in je privéleven ben je bezig je anderen (collega’s, klanten, leidinggevenden, teamgenoten, familieleden of vrienden)  te overtuigen van jouw mening of jouw idee.

Debatteren = overtuigen!

Daarom is leren debatteren zo ontzettend nuttig voor je loopbaan. Door te leren debatteren, leer je te overtuigen!  Overtuigen met het vinden en het brengen van de juiste argumenten, overtuigen door een krachtige presentatie, overtuigen door goed te luisteren naar het publiek en overtuigen door op een goede manier om te gaan met weerstand.

Vier belangrijke vaardigheden die je met debatteren ontwikkelt:

Sterk argumenteren

Of je overtuigt of niet, hangt vaak uiteindelijk voor een groot deel af van de argumentatie. Is er een heldere probleemdefinitie en lossen de aangedragen oplossingen het probleem ook op? Is er gedacht aan de uitvoerbaarheid? Snel de sterkste argumenten kunnen vinden is een essentiële vaardigheid bij debatteren die je leert in trainingen.

Overtuigend presenteren

Een debat is altijd in het openbaar. Dat betekent dat je voor een groep toehoorders je standpunt moet uitleggen. In een training leer je hoe je effectief jezelf en je argumenten kunt presenteren, om zo het publiek te overtuigen van jouw gelijk. Je leert je daarbij niet te verschuilen achter vakkennis of inhoud, maar te overtuigen door je presentatie.

Vaak heb je maar kort de tijd om je punt te maken. Ook in een debat is de spreektijd is kort en begrensd. Meestal maximaal 2 of 3 minuten. In die korte tijd moet je punt gemaakt zijn! Met debatteren leer je je punt kort en bondig te formuleren, zonder aan kracht in te boeten.

Kritisch luisteren

Een debat is een dialoog tussen twee of meer personen of teams. Om een debat te kunnen winnen, is goed luisteren naar de ander cruciaal. Wat zeggen de opponenten nu echt? Waar kun je op inhaken? Wat zit de achilleshiel van het betoog van de ander?

Debatteren is reageren. Door argumenten van de ander scherp te pareren wordt de overtuigingkracht van je eigen argumenten vergroot.

Verbaal verweren

In een debat krijg je te maken met weerstand. Opponenten die het niet met je eens zijn en publiek dat overtuigd moet worden. Door te debatteren leer je hoe je op een ontspannen en gevatte wijze om kunt gaan met kritische opmerkingen, zodat je de toehoorders voor je wint.

Alleen als je kunt overtuigen, zal je overtuigen!

Dit zijn stuk voor stuk vaardigheden die je ook buiten een debat gebruikt. Of je nu politicus bent of wilt worden, manager, onderzoeker, adviseur, verkoper, lid van de ondernemingsraad…. De tijd dat je kon volstaan met het voorlezen van wat PowerPoint-slides of een vooraf uitgeschreven tekst is definitief voorbij. In vrijwel elk beroep wordt van je verwacht dat je overtuigend een verhaal kunt overbrengen. Dat je kort en bondig een punt kunt maken, dit uit kan leggen in ook voor een leek begrijpelijke taal en dat je direct en scherp kan reageren op eventuele kritische toehoorders.

Leer presenteren en overtuigen met behulp van debattechnieken. Of leer juist beter te debatteren, onder andere door veel beter presentatietechnieken en krachtige retorische middelen te gebruiken!