“Het vraagt moed om op te staan en te spreken. Maar het vraagt ook moed om te blijven zitten en te luisteren.”

Winston Churchill (1874 – 1965)

Debat & Training

over Horus

Over mij

In het dagelijks leven werk ik bij TNO als Strategie Manager Energie en ben ik gemeenteraadslid in Delft. En ik ben een enthousiast debater. De afgelopen jaren won ik verschillende prijzen op debattoernooien. Op toernooien waar ik niet aan deelneem, jureer ik regelmatig. Sinds 4 jaar ben ik debattrainer en train ik politici, (young) professionals en scholieren in binnen- en buitenland op het toepassen van debatvaardigheden. Doordat ik mijn werk als debattrainer zelf combineer met een functie bij grote organisatie en als gemeenteraadslid, kan ik in mijn trainingen veel aandacht besteden aan wat je in de dagelijkse praktijk aan debatvaardigheden hebt.

debatteren

Debatteren

Vaak hoor ik dat mensen denken dat debatteren niets voor hen is. Dat is voor mensen die het conflict op zoeken. Voor politici, of voor  ruziemakers. En dat is jammer. Want debatteren is niets anders dan samen argumenten bedenken en die tegen elkaar afwegen. Zodat alle meningen gehoord worden, en uiteindelijk een weloverwogen besluit genomen kan worden. En dat ook nog op een ontspannen, leuke manier!

Door te debatteren verbeter je niet alleen de besluitvorming, maar ontwikkel je ook je eigen competenties. Want het draait om het  overtuigen van iemand anders met woorden. Met wat je zegt en hoe je het zegt. En dat doet iedereen, jij ook, dagelijks! Door te debatteren leer je beter argumenteren, beter presenteren, beter om te gaan met weerstand en beter luisteren. Met debatteren ontwikkel je dus een groot aantal vaardigheden tegelijk!

trainingen

Trainingen

Een debattraining is een argumentatietraining, een presentatietraining, een luistertraining en een training over omgaan met weerstand. En dat op een leuke manier, waarbij ruimte is om te oefenen, te proberen en te lachen. In mijn trainingen besteed ik veel aandacht aan hoe je vaardigheden die je met debatteren ontwikkelt en traint, in je dagelijkse leven kunt toepassen. We debatteren immers niet elke dag, maar we moeten wel vaak andere mensen overtuigen van onze mening. Op je werk, in de politiek, op school of bij je studie. En vaak zelfs ook in je privéleven! Een debattraining is daarom een training waar je iedere dag profijt van hebt!

100 jaar vrouwenkiesrecht: wat betekende de verkiezing van Suza Groeneweg voor de debatstijl in de Tweede Kamer?

Precies 100 jaar geleden werd de eerste vrouw in de Nederlandse Tweede Kamer gekozen. Veel is geschreven over haar betekenis voor de politieke emancipatie van vrouwen. Maar wat betekende de komst van Groeneweg voor het debat in de Tweede Kamer? Toen de Tweede Kamer nog enkel uit mannen bestond was de gedachte (van mannen én vrouwen) dat de komst van vrouwen in het parlement zou betekenen dat de toon van het debat zou verzachten. Groeneweg bewees hun ongelijk:

Debattips & Debattrucs

persoonlijke aanval pareren

Persoonlijke aanval

Veel debaters en politici hebben angst voor de persoonlijke aanval in het debat. Als een tegenstander niet inhoudelijk op jouw argumenten ingaat maar jou als persoon aanvalt. Ook op de werkvloer kan het voorkomen dat een klant, leidinggevende of collega ineens een nare opmerking maakt over jou als persoon. Hoe kun je het zulke persoonlijke aanvallen het beste pareren?

Interrupties

Voor de ene spreker is een interruptie een hinderlijke onderbreking van het verhaal. Andere sprekers hebben interruptie juist nodig om goed contact te maken met het publiek. Interrupties horen bij het debat, zoals peper en zout bij een gerecht. Hoe ga je slim om met interrupties en gebruik je ze in je voordeel?

Framing

Framing is een overtuigingstechniek waarbij je door het slim kiezen van beelden of woorden je publiek vaak onbewust in jouw richting probeert te sturen. Door slim te framen kun je in een debat de eerste klap uitdelen, en het initiatief naar je toetrekken. Maar wat doe je als je zelf ‘geframed’ wordt?

Laatste berichten

Winnaars 3e PolderBanen Debattoernooi

Op donderdag 23 mei vond bij Aedes in Den Haag de derde editie plaats van het PolderBanen Debattoernooi. Dit toernooi wordt jaarlijks georganiseerd door wervingsbureau PolderBanen en Horus Debat & Training voor young professionals werkzaam in de Nederlandse ‘Polder’. In een masterclass leerden de 23 werknemers van belangenorganisaties en brancheverenigingen de basis van het debatteren.Continue reading

“Meghan is geen kreng” – waarom een goedbedoelde ontkenning niet werkt

Vandaag (19 mei) is het een jaar geleden dat prins Harry trouwde met Meghan Markle. Sinds de aankondiging van haar relatie met prins Harry is Meghan de meest besproken Britse royal. Ze heeft een grote schare fans en is één van de grootste influencers van deze tijd. De omzet van een merk spijkerbroek schoot metContinue reading

De zegelring van mgr. Nolens en andere trucs tegen langdradige sprekers…

Winston Churchill zei het al:  ‘A good speech should be like a woman’s dress: long enough to cover the subject, but short enough to be interesting.’ Niet iedereen heeft dat advies goed begrepen. Fidel Castro bijvoorbeeld stond bekend als de meest langdradige spreker in de politieke geschiedenis. Volgens het Guiness Book of Records is hijContinue reading