“Het moeilijke in een debat is niet om mijn mening te verdedigen, maar om te weten hoe die er uit ziet.”

(André Maurois, 1885-1976)

Volgens de Wet op de Ondernemingsraden moet er sprake zijn van een gelijkwaardig overleg tussen de bestuurder van een bedrijf en de ondernemingsraad. Maar in de praktijk staat de ondernemingsraad vaak op achterstand. Achterstand op het gebied van kennis maar ook op het gebied van vaardigheden. Dit leidt er toe dat bij veel trajecten waarop de ondernemingsraad betrokken is, de rol van de ondernemingsraad beperkt blijft. Beperkt tot het stellen van vragen of het verkondigen van een mening of advies. Met een debattraining voor de ondernemingsraad leer je in een dagdeel hoe je een dilemma vanuit verschillende standpunten kunt bekijken, en de juiste argumenten voor die standpunten vinden. Je leert hoe je een mening in 2 à 3 minuten overtuigend kunt presenteren. Je leert kritisch luisteren naar de bestuurder. En je leert om te gaan met weerstand.

En wil je je verder verdiepen, dan zijn er vervolgtrainingen die verder ingaan op onderwerpen als het herkennen en pareren van drogredenen, framing en het omgaan met interrupties.

Individueel, of met de hele or

Enkele malen per jaar organiseert Horus Debat & Training debattrainingen waar je je als or-lid individueel voor aan kunt melden. De training vindt dan plaats in een kleine groep (6 tot 12 personen) mensen. Vooraf vindt met iedere deelnemer een (telefonische) intake plaats, zodat de training optimaal aansluit bij de leerbehoeftes van iedere individuele deelnemer!

Daarnaast zijn er natuurlijk ook trainingsmogelijkheden voor de hele ondernemingsraad. Bij deze inhouse-trainingen wordt niet alleen aandacht besteed aan het verbeteren van de overtuigingskwaliteiten van ieder individueel lid, maar ook naar het groepsproces. Het ene or-lid is vooral sterk in inhoudelijke analyses terwijl een ander lid weer heel scherp is in luisteren. Hoe kun je als team optimaal gebruik maken van elkaars kwaliteiten?

Interesse in een debattraining speciaal voor or-leden? Neem vrijblijvend contact op en samen kijken we naar de mogelijkheden om een debattraining op maat samen te stellen die optimaal aansluit bij jouw of jullie leerwensen.