Privacyverklaring

Horus Debat & Training respecteert de privacy van alle bezoekers aan de website en deelnemers aan een training of een ander debatevenement. Op deze pagina is te lezen welke persoonlijke gegevens Horus Debat & Training vraagt, opslaat, en hoe wij met je privacy omgaan.

Bezoekers website

Horus Debat & Training maakt gebruik van Google Analytics om anonieme bezoekersgegevens te verzamelen. Deze informatie geeft inzicht in het gebruik van de webpagina, zoals hoeveel bezoekers er zijn geweest en welke pagina’s het meest gelezen worden. Het IP-adres van de bezoekers of andere naar een persoon herleidbare informatie wordt niet verzameld. We kunnen dus niet zien wie onze pagina’s bezoekt, alleen hoe vaak een pagina is bekeken.

Communicatie

Wanneer je een e-mail naar Horus Debat & Training verzendt of het contactformulier op de website invult, wordt dit bericht opgeslagen op beveiligde servers van keurigonline.nl. Hierdoor weten wij je email-adres en de naam die je hebt opgegeven. Deze gegevens worden alleen gebruikt om een antwoord te sturen op de door jou gestelde vraag. In dit antwoord per e-mail terug stellen wij soms extra vragen die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Wanneer je je bijvoorbeeld hebt aangemeld voor een training, kunnen je vragen naar je debatervaring of naar je huidige beroep. Uiteraard ben je niet verplicht antwoord op deze vragen te geven, maar je antwoorden helpen ons een voorstel of training op maat te maken (zie ook hieronder).

Deelnemers aan trainingen of debatevenementen

Wanneer je je aanmeldt voor een training, vragen wij je bij aanmelding om je naam, e-mailadres en telefoonnummer. De contactgegevens worden enkel gebruikt om je te informeren over de training. De meeste deelnemers stellen we voorafgaand aan de training ook enkele achtergrondvragen. Zo vragen we vaak naar je werkervaring, je debatervaring of specifieke leerwensen. Je bent uiteraard vrij om deze achtergrondvragen te beantwoorden of niet. De antwoorden worden door ons enkel gebruikt om de training zo goed mogelijk voor te kunnen bereiden en de training of het evenement zoveel mogelijk op maat te maken.

In een training moet je je vrij voelen om te kunnen zeggen wat je wilt, en moet je je veilig voelen om te oefenen. Alles wat je tijdens de training zegt en doet, blijft daarom tussen ons en de andere deelnemers, en wordt niet gedeeld met anderen die niet aanwezig waren. Eventuele aantekeningen of observaties die de trainer(s) maken, zijn bedoeld om tijdens de training persoonlijk feedback te geven en worden na afloop van de training vernietigd. Soms maken we foto’s tijdens trainingen die we gebruiken voor onze website of voor social media. Iedere deelnemer wordt gevraagd of hij of zij hier bezwaar tegen heeft. Indien dat zo is, respecteren we dat uiteraard. We verwachten ook van jou dat jij geen andere deelnemers fotografeert, citeert of noemt zonder hun expliciete toestemming. Met alle deelnemers maken we aan het begin van de training afspraken over hoe over de training op social media gepost kan worden.

Nieuwsbrief

Een paar keer per jaar sturen we een elektronische nieuwsbrief met debattips en -trucs, en aankondigingen van trainingen en toernooien die door ons of andere organisaties worden georganiseerd. De nieuwsbrief wordt alleen verstuurd naar e-mailadressen van mensen die zie via de website van Horus Debat & Training hiervoor hebben aangemeld (en bevestigd hebben) of mensen die op een schriftelijk formulier expliciet hebben aangegeven graag de nieuwsbrief te willen ontvangen. Elke nieuwsbrief bevat een mogelijkheid om je uit te schrijven. Onze nieuwsbrief wordt verstuurd via MailChimp, waarmee wij een gebruikersovereenkomst hebben afgesloten.

Factuurinformatie

Wanneer je als privépersoon deelneemt aan een training of activiteit, sturen we je per e-mail een factuur. Hiervoor is het nodig dat je naam, adres en/of e-mailadres wordt opgenomen in ons boekhoud-programma.Deze gegevens worden opgeslagen op de server van ons boekhoud- en factuurprogramma Informer Online. Wanneer je de factuur betaald hebt, kunnen we op ons bankafschrift je bankrekeningnummer zien. Het bankrekeningnummer wordt door ons niet opgenomen in ons factuurprogramma of in een andere administratie, behalve wanneer we jou een betaling moeten doen (bijvoorbeeld wanneer je vooruitbetaald hebt voor een training die geannuleerd wordt).

Delen van informatie

Persoonlijke informatie die we van je hebben, wordt niet met derden gedeeld tenzij er een wettelijke verplichting is. Alles wat in een training gebeurt of gezegd wordt, blijft tussen ons en de andere aanwezigen. Soms schakel ik een extra trainer in voor een training, bijvoorbeeld als de groep heel groot is. Om de training goed voor te bereiden moet er dan bepaalde informatie over de groep besproken worden zoals de grootte en de samenstelling van de groep, de debatervaring en doorgegeven leerwensen. Persoonlijke informatie, zoals jouw contactgegevens, wordt niet met ingehuurde trainers gedeeld.

Recht op inzage, wijziging en verwijdering gegevens

Natuurlijk heb je recht op inzage van de gegevens die wij van je hebben. Desgewenst kun je deze gegevens laten verbeteren, aanvullen, wijzigen, afschermen of verwijderen. Wanneer je contact met ons opneemt hiervoor, kunnen we vragen om bewijs om aan te tonen wie je bent. Dit voorkomt dat iemand anders jouw informatie kan opvragen of dat jij informatie kunt opvragen over iemand anders.