vanaf 29 oktober: Bootcamp Debatteren

8 dagen, diverse locaties

Graag nodigen we je uit om deel te nemen aan het Bootcamp Debatteren, de ultieme debat- en speechcursus van de DebatAcademie. We trainen je in kritisch luisteren, overtuigend formuleren, spreken met impact, helder denken, scherp argumenteren en inspirerend speechen.

Het Bootcamp Debatteren is een intens trainingprogramma van vijftien dagdelen voor mensen op senior- en managementniveau. Deze training is speciaal ontwikkeld voor deelnemers die krachtiger willen overkomen in vergaderingen, mediaoptredens en op congressen. Naast de twee dagen debattraining, plus een masterclass Speechen als Obama, zitten er ook twee debattoernooien in het programma. Dit omdat onze ervaring leert dat deelnemers van een debattoernooi tien maal meer leren dan van een gewone debattraining.

We hebben dit programma de afgelopen zeven jaar ontwikkeld voor de Hogere Defensie Vorming, de hoogste kader- en leiderschapsopleiding van de krijgsmacht.

Programma:
 • Beleidsdebatteren: effectief en dynamisch argumenteren
 • Oxford debate: effectief interrumperen
 • Welsprekendheid: masterclass Speechen als Obama
 • Lincoln-Douglas debate: omgaan met lastige vragen
 • House of Lords debate: De Meesterproef
 • Deelname aan het Brabants Debattoernooi te Breda
 • Deelname aan het NK Beleidsdebatteren te Eindhoven
Gelijk hebben en gelijk krijgen

In deze speech- en debattraining van negen dagdelen leren en trainen we de deelnemers in communicatietechnieken die overtuigen. De training is zeer geschikt voor hen die als deskundige regelmatig in de media moeten optreden of in openbare debatten. De afgelopen jaren is de geloofwaardigheid en de overtuigingskracht van de deskundige aan inflatie onderhevig. Veel mensen denken dat, wanneer ze wetenschappelijk bewijs of de redelijkheid aan hun zijde hebben, ze mensen van mening kunnen veranderen. Helaas ligt dit een stuk complexer. Het vraag veel training om je overtuigingskracht en je invloed op een publiek te vergroten. In de Angelsaxische landen hebben politici en woordvoerders tien jaar debattraining (en lidmaatschappen van de debatingclubs) genoten op de middelbare school en de universiteit alvorens zij het beroepsleven ingingen.

Overtuigingskracht hangt af van:
 • De geloofwaardigheid van de spreker. Wat moet je zeggen om je geloofwaardigheid neer te zetten ten opzichte van een neutraal, gemêleerd publiek of vijandig publiek?
 • De argumentatie van de spreker. Welke argumenten versterken je standpunt en welke argumenten overtuigen een neutraal, gemêleerd of vijandig publiek?
 • De verpakking van je argumentatie. De manier waarop je je argumenten neerzet en onderbouwt, bepaalt of je argumenten ook worden geaccepteerd.
 • De manier waarop je de tegenargumenten van je opponenten weerlegt. Een publiek debat win je door het belangrijkste argument van je opponent geloofwaardig te weerleggen of te neutraliseren. Ook het tackelen van drogredenen is belangrijk.
 • Je snelheid van denken. De meeste mensen bedenken het beste argumenten als ze onderweg naar huis zijn in plaats van tijden het debat.
 • Je inlevingsvermogen. Hoe beter je je kunt inleven in je publiek, hoe beter je ze kunt bedienen van goede argumenten, goede voorbeelden en goede tegenargumenten.
 • Je luistervaardigheid. Hoe beter je hoort naar wat de ander echt zegt, hoe beter je daar adequaat op kunt reageren. Vaak is men door de stres van het moment en de snelheid van spreken niet in staat om echt te luisteren.
 • Een goede presentatie. Lichaamshouding, mimiek, non-verbale communicatie, charisma, stemgebruik en -volume bepalen of de inhoud die gebracht wordt ook geloofd en geaccepteerd en overgenomen wordt.
Omschrijving Debattraining

Vele mensen hebben moeite met het bepalen van de juiste argumenten voor een discussie, debat of vergadering. Sommige argumenten zijn waar maar niet handig. Om te bepalen wat goede en handige argumenten zijn voor een discussie of vergadering hebben we een Standaard Geschilpunten-argumentatieschema die er voor zorgt dat u in iedere vergadering de scherpste bent. Ook als u weinig van het onderwerp of het voorstel weet kunt u heel snel de vinger op de zere (zwakke) plek leggen. Daarnaast spoort u in enkele momenten de hiaten op in het voorstel.

We leren u de argumentatie-opbouw van de ander snel te analyseren en hoe u hierop handig kunt reageren. Wanneer u deze argumentatie structuur onder de knie hebt bent u in iedere vergadering de scherpste. Ook leren we u hoe u de argumentatiestructuur kunt gebruiken wanneer u zelf een (beleids)voorstel wilt doen. Met deze structuur zorgt u ervoor dat uw voorstel compleet is en dat de noodzaak en urgentie boven iedere twijfel verheven is. Ook leren we te reageren op aanvallen op uw voorstel.

Deze vorm van debatteren en argumenteren vereist wel intensieve training en oefening voordat u ermee kunt werken. Op de Leidse Universiteit bij de studie Taalbeheersing en de Universiteit Twente bij de studie Bestuurskude wordt het vak Beleidsdebatteren onderwezen als 240 uurs vak.

Masterclass Speechen als Obama

Speechen is een kunst, en een zaal inspirerend en motiverend toespreken waarmee u applaus opwekt helemaal. De oude Grieken ontwikkelden en bekwaamden zich in deze kunst en Prof. Dr. Max Atkinson bewees wetenschappelijk dat het werkt. Of u nu kijkt naar de speeches van Churchill, King, Kennedy of Obama, ze gebruiken allemaal dezelfde technieken.

Tijdens deze training leert u hoe deze speech- en applaustechnieken in elkaar steken en leert u ze tijdens de training zelf gebruiken. Daarnaast trainen we u in technieken van de klassieke retorica, non-verbale communicatie en de geheimen van charisma. Ook ontdekt u dat de vorm waarin u de inhoud presenteert bepaald of deze overtuigend en inspirerend is of niet.

Trainingsprogramma debatvaardigheden

In de training behandelen we theorie en oefenen de deelnemers deze theorie in de praktijk.
De training is gericht op het helder, overtuigend en effectief debatteren en spreken.

Onderwerpen:
 • Wat is debatteren en wat is het verschil tussen een debat en een discussie?
 • Het snel kunnen vinden en ordenen van argumenten, voor én tegen;
 • Het snel kunnen onderscheiden van relevante en niet relevante argumenten en aanvallen;
 • Het snel en effectief kunnen reageren op aanvallen;
 • Reageren in tweede termijn;
 • Lijn vasthouden en het eigen standpunt overeind kunnen houden;
 • Omgaan met interrupties;
 • Korter, duidelijker en aantrekkelijker formuleren;
 • Het structureren van het betoog;
 • Het overtuigen van andere partijen.
Cursusvorm:
 • Instructie over het Oxforddebat als oefenvorm;
 • Korte handreiking in theorievorm;
 • Oxforddebatten met veel ruimte voor oefening en individuele feedback;
 • Terugkoppeling naar de normale vergader- en overlegpraktijk;
 • Instructie van de standaard geschilpunten uit het beleidsdebat als nuttige structuur voor het effectief voeren van een debat en het snel lezen van beleidsstukken;
 • Het toepassen van de standaard geschilpunten op een beleidstekst en in het debat.
Leerdoelen:
 • Een gestructureerd, overtuigend en onderbouwd betoog over een beleidsvisie kunnen houden in drie minuten;
 • Samenvatten en analyseren van een betoog en weerleggen in één minuut. Handvatten kunnen toepassen voor snelle analyse van beleidsstukken;
 • Korter, duidelijker en aantrekkelijker formuleren;
 • Adequaat reageren is te leren!

Hierbij gaat het om de kunst inhoudelijk sterke bijdragen nauwkeurig, to the point, snel, maar ook aantrekkelijk en pakkend te kunnen formuleren. Deze training wordt aangeboden aan deelnemers die hun debatvaardigheden willen verbeteren.

Om de training en de persoonlijke feedback goed tot zijn recht te laten komen, is het raadzaam om maximaal acht deelnemers per training in te delen. De feedback zal per persoon op een constructieve en positieve manier worden gegeven, zodat elke deelnemer zich in het volgende debat optimaal kan verbeteren.

Gegevens trainingDebatAcademie

Wat: “Bootcamp Debatteren”

Wanneer:

Maandag 29 oktober 2018  9.30–17.00 Policy debate: effectief en dynamisch argumenteren
Maandag 26 november 2018  9.30–17.00 Oxford debate: effectief interrumperen
Lincoln-Douglas debate: omgaan met lastige vragen
Vrijdag 7 december 2018  9.30–17.00 Jurytraining op het NK Debatteren voor Trainees in Schiedam
Maandag 14 januari 2019  9.30–17.00 Masterclass Speechen als Obama
Zaterdag 26 januari 2019  9.30–17.00 Het Brabants Debattoernooi in Breda
Maandagmiddag 4 maart 2019  13.00–17.00 Toernooivoorbereiding NKBD
Zaterdag 30 maart 2019  9.30–17.00 Het NK Beleidsdebatteren in Eindhoven
Maandag 15 april 2019  9.30–17.00 House of Lords: de Meesterproef

 

Waar: Diverse locaties

Wie: Deze training is bedoeld voor mensen op senior- en managementniveau

Kosten: EUR € 2.750,- exclusief BTW Wie vóór 1 juni inschrijft, betaalt € 2.250,- exclusief BTW

Docenten: de trainingen worden verzorgd door de trainers van de  DebatAcademie

Meer informatie of aanmelden: Zie http://speechenalsobama.nl/contact

  Je naam (Verplicht)

  Je e-mail (Verplicht)

  Onderwerp

  Je bericht